Darování prostředků

Manuál dárce

Před zasláním příspěvku na náš transparentní účet si prosím pečlivě prostudujte manuál dárce.

Transparentní účet

Číslo účtu: 115-8485180287/0100
Banka: Komerční banka, a.s.

Darovací formulář

  Typ dárce

  Název právnické osoby

  IČO

  DIČ

  Jméno

  Příjmení

  E-mail

  Telefon

  Adresa

  Město

  PSČ

  Jakou částku chcete darovat?

  Částka

  Jednorázový nebo pravidelný příspěvek?

  Chcete nám něco dalšího vzkázat? (nepovinné)