O nás

O nadaci

Nadační fond Společná šance byl založen Tomášem Svatoněm v roce 2017 z vlastních finančních prostředků. Není financován z žádných veřejných zdrojů a nemá žádné placené zaměstnance.

Fond podporuje znevýhodněné osoby v tíživých životních situacích, s regionálním zaměřením na Pardubicko a Východní Čechy.

Cíl nadace

Poskytování pomoci zdravotně znevýhodněným osobám
Podpora osob a spolků v nepříznivých životních situacích
Podpora projektů a subjektů v oblasti vzdělávání
Přispívání na akce podporující zdraví, aktivitu a spokojenost občanů

Orgány a listiny

Správní rada

Tomáš Svatoň

předseda

Kateřina Šrautová

člen

Tomáš Svatoň ml.

člen

Dozorčí rada

Marek Toufar

člen

Petra Chvojková

člen

Aleš Svatoň

člen

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018
Účetní uzávěrka 2018
Rozvaha 2018

Partneři

Žádná naše akce by nešla uspořádat bez pomoci našich partnerů, kamarádů a známých.
Za to jim mnohokrát ze srdce děkujeme!