Pomohli jsme

Lidé hlavní pozornost soustředí na osoby a věci ve svém nejbližším okolí. Proto i my jsme rádi pomohli na počátku aktivity Nadačního fondu našemu blízkému okolí. MŠ Doubek byla prvním útočištěm v rozvoji osobnosti pro několik generací rodiny a školu Montessori navštěvuje jeden z nejmladších členů rodiny.

Rozsah nadace samozřejmě není jen o našem známém okolí, ale zejména o pomoci lidem, dětem a jejich rodinám, kteří v životě neměli takové štěstí jako většina ostatních. A to je i příběh malé Šarlotky, Deníska a mnoha dalších.

V roce 2024

V roce 2024 jsme celkově pomohli částkou 267 670 Kč

Barborka

Barborka je dvouletá holčička, které bylo diagnostikováno onemocnění SMA 1. typu

V roce 2023

V roce 2023 jsme celkově pomohli částkou 546 208 Kč

Ríša

Ríša je jedenáctiletý kluk, který od narození trpí neurovývojovými poruchami – dětským autismem, hyperkinetickým syndromem a těžkou mentální retardací.

Apolenka, z.s.

Hiporehabilitaposkytujeme osobám se zdravotním postižením ve věku 18-64 let, přednostně z Pardubic a blízkého okolí, které mají zájem o pracovní uplatnění.

Sebík

Konečná diagnóza je atypický autismus a těžká vývojová dysfázie (porucha řeči a porozumění).

Erička

Narodila jsem se předčasně. Jednoho dne jsem dostala několik včeliček, dospěláci tomu říkají očkování. Od té doby mne ale přestalo poslouchat tělíčko.

Terezka

Terezka byla propuštěna z porodnice s tím, že magnetická rezonance ukázala celkové poškození mozku a úbytek bílé hmoty mozkové.

Štěpánka

Na svět jsem přišla s vážnou diagnózou zvětšené mozkové komory (hydrocefalus). Později se u mě rozvinula také hypotonie, oční a sluchová vada a porucha příjmu potravy.

Nicolas

Moje onemocnění se jmenuje ischemie míšního konu (část míchy na úrovni hrudní a bederní páteře se neprokrvila).

V roce 2022

V roce 2022 jsme celkově pomohli částkou 1 061 296 Kč

Alžbětka

Alžbětka se narodila předčasně s nově vzniklou genetickou vadou – mikrodeleční syndrom.

Terezka

Terezka byla propuštěna z porodnice s tím, že magnetická rezonance ukázala celkové poškození mozku a úbytek bílé hmoty mozkové.

Štěpánka

Na svět jsem přišla s vážnou diagnózou zvětšené mozkové komory (hydrocefalus). Později se u mě rozvinula také hypotonie, oční a sluchová vada a porucha příjmu potravy.

Denísek

Denískovi, trpícímu vzácnou genetickou poruchou nervové soustavy.

Šarlotka

Příběh Šarlotky trpící dětskou mozkovou obrnou a centrální poruchu zraku.

Eliška

Elišce byla diagnostikována farmakorezistentní epilepsie, psychomotorickou retardaci, poruchu příjmu potravy a jiné obtíže.

Montessori Pardubice

Pomáháme Montessori třídě na ZŠ Polabiny 1.

Yuliia

Yuliia má vzácné genetické onemocnění s mutací genu cdkl5, které je doprovázeno celkovým postižením.

Barborka

Barborka je dvouletá holčička, které bylo diagnostikováno onemocnění SMA 1. typu

Shane Adam

syn je zcela neverbální, závažné poruchy chování, hyperaktivita, porucha komunikace a sociální interakce a mentální retardace.

Nicolas

Moje onemocnění se jmenuje ischemie míšního konu (část míchy na úrovni hrudní a bederní páteře se neprokrvila).

Alsa, z.s.

Míša

Zjistilo se, že trpím velmi vzácným a nevyléčitelným genetickým onemocněním AADC.

Post Bellum, z. ú.

Děláme vše pro to, aby se naše pomoc dostala na Ukrajinu co nejrychleji. Na logistice a distribuci materiálu spolupracujeme s ukrajinskými partnery, kteří přesně ví, kde je vybavení nejvíce třeba.

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni ihned po začátku aktuálního konfliktu začal dodávat humanitární pomoc na Ukrajinu a poskytovat podporu uprchlíkům přicházejícím do České republiky i dalších států.

Charita Česká republika

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vyhlášení válečného stavu dramaticky prohlubuje bezpečnostní i humanitární situaci v zemi.

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

V roce 2021

V roce 2021 jsme celkově pomohli částkou 642 588 Kč.

Davídek

Davídek se od útlého věku potýká se závažnými zdravotními komplikacemi, ve všech činnostech potřebuje dopomoc druhé osoby.

Kateřina

Slečna trpící onemocněním CNS. Katka je plně odkázána na pomoc svých rodičů, nebo blízkých.

SKP centrum

Organizace pro pomoc osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí a dalším.

Eliška

Elišce byla diagnostikována farmakorezistentní epilepsie, psychomotorickou retardaci, poruchu příjmu potravy a jiné obtíže.

Denísek

Denískovi, trpícímu vzácnou genetickou poruchou nervové soustavy.

Šarlotka

Příběh Šarlotky trpící dětskou mozkovou obrnou a centrální poruchu zraku.

MŠ Doubek Pardubice

Pomáháme mateřské školce MŠ Doubek.

Montessori Pardubice

Pomáháme Montessori třídě na ZŠ Polabiny 1.

Lentilka

Integrační školka a rehabilitační centrum

Shane Adam

syn je zcela neverbální, závažné poruchy chování, hyperaktivita, porucha komunikace a sociální interakce a mentální retardace.

Míša

Zjistilo se, že trpím velmi vzácným a nevyléčitelným genetickým onemocněním AADC.

Barbora

Jana

V roce 2020

V roce 2020 jsme celkově pomohli částkou 436 442 Kč.

Eliška

Elišce byla diagnostikována farmakorezistentní epilepsie, psychomotorickou retardaci, poruchu příjmu potravy a jiné obtíže.

Šarlotka

Příběh Šarlotky trpící dětskou mozkovou obrnou a centrální poruchu zraku.

Denísek

Denískovi, trpícímu vzácnou genetickou poruchou nervové soustavy.

Oblastní charita Pardubice

Pomáháme oblastní charitě v Pardubicích.

MŠ Doubek Pardubice

Pomáháme mateřské školce MŠ Doubek.

Montessori Pardubice

Pomáháme Montessori třídě na ZŠ Polabiny 1.

Sanatorium Topas

Sociální služby města Pardubic

Domov u fontány

Mateřská škola Starý Máteřov

V roce 2019

V roce 2019 jsme celkově pomohli částkou 294 000 Kč.

Eliška

Elišce byla diagnostikována farmakorezistentní epilepsie, psychomotorickou retardaci, poruchu příjmu potravy a jiné obtíže.

Šarlotka

Příběh Šarlotky trpící dětskou mozkovou obrnou a centrální poruchu zraku.

Denísek

Denískovi, trpícímu vzácnou genetickou poruchou nervové soustavy.

Oblastní charita Pardubice

Pomáháme oblastní charitě v Pardubicích.

MŠ Doubek Pardubice

Pomáháme mateřské školce MŠ Doubek.

Montessori Pardubice

Pomáháme Montessori třídě na ZŠ Polabiny 1.

V roce 2018

V roce 2018 jsme celkově pomohli částkou 207 000 Kč.

Šarlotka

Příběh Šarlotky trpící dětskou mozkovou obrnou a centrální poruchu zraku.

Denísek

Denískovi, trpícímu vzácnou genetickou poruchou nervové soustavy.

MŠ Doubek Pardubice

Pomáháme mateřské školce MŠ Doubek.

Montessori Pardubice

Pomáháme Montessori třídě na ZŠ Polabiny 1.