Apolenka, z.s.

Hiporehabilitaposkytujeme osobám se zdravotním postižením ve věku 18-64 let, přednostně z Pardubic a blízkého okolí, které mají zájem o pracovní uplatnění.

Co je hiporehabilitace?

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem.

Pro koho je služba určena?

Službu poskytujeme osobám se zdravotním postižením ve věku 18-64 let, přednostně z Pardubic a blízkého okolí, které mají zájem o pracovní uplatnění.

Dary

2023 – finanční příspěvek v hodnotě 96 000Kč – se poskytuje na veškeré roční náklady ohledně ustájení koně.